คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
 
 
 
 
 
Skip แนะนำผู้ดูแลระบบ

แนะนำผู้ดูแลระบบ

jidapa_new.gif

จิดาภา  วิระพล
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
สังกัด วษท.มหาสารคาม
E-mail: jidapa194@hotmail.com

Skip เข้าสู่ระบบSkip หน้าหลัก

ห้องเรียนเล็ก ๆยินดีต้อนรับ

รายวิชาที่มีอยู่


 • ยิ้ม.. ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์แก้ไขปัญหาการทำงานการวิเคราะห์ปัญหาการกำหนดขั้นตอนการทำงาน (Algorithm) การเขียนผังงานการสร้างเซตกับผังงาน การเขียนรหัสเทียม(Psedo Code) หลักการออกแบบและการพัฒนาโปรแกรม

 • คำอธิบายรายวิชา
  กัดฟัน ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การวิเคราะห์ตลาดเกี่ยวกับไม้ผลไม้ยืนต้น การจำแนกประเภทของไม้ผลไม้ยืนต้น ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไม้ผลไม้ยืนต้น การวางแผนการผลิตไม้ผลไม้ยืนต้นการขยายพันธุ์ การปลูกและการปฏิบัติดูแลรักษา วิธีการผลิตไม้ผลนอกฤดู การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การเพิ่มมูลค่าของผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว การจำหน่ายและการทำบัญชี
 • ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับลักษณะพื้นฐานของโปรแกรมตารางคำนวณ การป้อนและจัดเก็บข้อมูล การแก้ไขและตกแต่งข้อมูล การสร้างตารางข้อมูล การใช้สูตรและฟังก์ชั่นในการคำนวณการพยากรณ์ข้อมูลการเรียงลำดับ การสรุปและนำเสนอข้อมูลในรูปแผนภูมิและตารางวิเคราะห์ข้อมูล
 • ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในระบบงานธุรกิจ ความสัมพันธ์ของเอกสารในระบบงานธุรกิจ การนำคอมพิวเตอร์ช่วยงานด้านการบัญชี ด้านการเงิน ด้านการตลาด ด้านการผลิตและการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล
 • สับสนสับสนสับสนสับสนสับสนศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ ขั้นตอนวิธี วิเคราะห์ปัญหา เขียนโปรแกรม กระบวนการทำงานในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ ตรรกะกับเซต ตรรกะกับการแก้โจทย์ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การเขียนผังงาน การเขียนรหัสเทียม การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมขนาดเล็ก ยิ้มยิ้มยิ้มยิ้มยิ้ม
 • คำอธิบายรายวิชา
  ยักคิ้ว.....ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการคำนวณค่าสถิติเชิงพรรณนาเบื้องต้น กระบวนการรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อบันทึกการลงในระบบคอมพิวเตอร์ การบันทึกและแก้ไขข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติหรือโปรแกรมตารางงาน การใช้คำสั่งประมวลผลข้อมูล ให้ได้ค่าสถิติที่ต้องการ การออกรายงานสถิติเชิงข้อความและแผนภูมิ
 • ช่างคิด... ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การสำรวจสภาวะตลาดของพืชผลในท้องถิ่น ความสำคัญของพืชในด้านต่าง ๆ การจำแนกพืช การเปรียบเทียบความสำคัญของพืชเศรษฐกิจ ปัจจัยและสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของพืช วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือทางพืชกรรม ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปลูกและปฏิบัติดูแลรักษา
 • ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การวิเคราะห์ความต้องการของตลาดการจัดสวน ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวน รูปแบบและองค์ประกอบของการจัดสวน การสำรวจพื้นที่ การออกแบบและวางแผนการจัดสวน การประเมินราคาและการเสนอราคา การจัดสวนและปฏิบัติดูแลรักษาสวน การทำบัญชี
 • เท่... ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การวิเคราะห์ตลาดและการวางแผนการผลิต โรงเรือนและอุปกรณ์ การคัดเลือกพันธุ์สุกร อาหารและการให้อาหาร การจัดการเลี้ยงดูสุกรระยะต่างๆ การสุขาภิบาล การจัดการผลผลิตและการจัดจำหน่าย การจดบันทึกงานฟาร์มและทำบัญชี การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในงานผลิตสุกร

Skip นาฬิกาใจ

นาฬิกาใจ

Skip ปฏิทิน

ปฏิทิน

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 วันนี้ พฤหัสบดี, 21 มีนาคม 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       
Skip

jidapa_online.gif

แหล่งการเรียนรู้เล็ก ๆ ที่อยากให้เข้ามาดูกัน

Skip ดาวน์โหลดโปรแกรม

ดาวน์โหลดโปรแกรม

Skip สมาชิกออนไลน์

สมาชิกออนไลน์

(ในช่วง 5 นาทีที่ผ่านมา)
ไม่มี


 
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ถ.รามอินทรา (กม.5-6) แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10230
 
 
คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)